Vaikų priėmimas

Tėvai, norintys, kad vaikas lankytų Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centrą, pateikia tokius dokumentus:

  • prašymą;
  • audiogramos kopiją;
  • gimimo liudijimo kopiją;
  • medicininę pažymą forma Nr. 027-1/a, apie vaiko sveikatos būklę;
  • pedagoginės psichologinės tarnybos išvadas dėl specialiųjų ugdymosi poreikių;

Vaikai į Centrą priimami ištisus metus.