MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA CENTRE

Ir vėl rugsėjis žengė naują žingsnį, dovanodamas mums gražią ir prasmingą šventę, kaskart vis pasikartojančią ir kitokią. Nuo pat ankstyvo ryto vaikučiai su tėveliais, nešini rudeninėmis gėlytėmis, rinkosi į Centro grupes. Naujai pradėję lankyti Centrą vaikučiai susipažino su surdopedagogėmis, auklėtojomis ir naujais draugais, o kiti džiaugėsi vėl susirinkę kartu. Susipažinę, pabendravę, pasidžiaugę ir pažaidę visi išskubėjo į Centro kiemą. Šventės vedančioji visus pasveikino su prasidėjusiais mokslo metais, pristatė kiekvieną grupę ir pakvietė pasilinksminti ratelyje „Graži mūsų šeimynėlė“. Vėliau vaikai piešė, žaidė, linksminosi…