Dienos režimas

TVIRTINU
Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centro l.e.direktorės pareigas
Nijolė Šerkšnienė
2015-09-01

Kėlimasis 7.00-8.10
Pusryčiai 8.10-8.30
Frontaliniai surdopedagogo užsiėmimai pogrupiais 8.30-10.30
Individualus surdopedagogo darbas 10.30-12.24
Pasivaikščiojimas, žaidimai lauke
10.30-12.00
Pietūs 12.10-13.00
Dienos miegas 13.00-15.00
Kėlimasis 15.00 – 15.15
Vaikų kūrybinė veikla 15.00-16.00
Pirma vakarienė 16.00-16.30
Pasivaikščiojimas, žaidimai lauke 17.00-18.30
Antra vakarienė 19.00-19.15
Vaikų laisvalaikis 19.15-20.30
Pasiruošimas miegui 20.30-21.00
Miegas 21.00