Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo atnaujinimas

Sušvelninus karantino reikalavimus, nuo 2020 m. gegužės 18 . Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu atnaujinamas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Tačiau tėveliams pageidaujant, vaikai ir toliau galės būti ugdomi nuotoliniu būdu.

Rekomenduojame šeimoms, kurių vaikai serga lėtinėmis ligomis arba gyvena su rizikos grupei priklausančiais asmenimis, ugdyti vaikus namuose.

Švietimo mokslo ir sporto ministras pabrėžia, kad visos ugdymo įstaigos, pradėdamos dirbti kontaktiniu būdu, turi laikytis sveikatos apsaugos ministro patvirtintų reikalavimų. „Išlieka ta pati esminė svarbiausia nuostata – saugoti sveikatą, saugoti gyvybes ir šitų rekomendacijų turime labai rimtai laikytis“.

Informacija dėl Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centro reorganizacijos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 22 dienos nutarimu Nr. 418 „Dėl sutikimo reorganizuoti Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centrą“ skelbiamas Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centro reorganizavimo sąlygų aprašas jungimo būdu prijungiant prie Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro.

Reorganizuojamos biudžetinės įstaigos – Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centro duomenys: teisinė forma – biudžetinė įstaiga; buveinė – Vilnius, Bistryčios g. 9A; juridinio asmens kodas 190988210; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įstaiga – Juridinių asmenų registras. Reorganizavime dalyvaujančios biudžetinės įstaigos – Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro duomenys: teisinė forma – biudžetinė įstaiga; buveinė – Vilnius, Filaretų g. 36; juridinio asmens kodas 290982710; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įstaigą – Juridinių asmenų registras.

Biudžetinė įstaiga Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centras reorganizuojamas jungimo būdu, prijungiant prie biudžetinės įstaigos Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro, kuriam nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. pereina visos reorganizuojamos įstaigos teisės ir pareigos.

Su parengtu reorganizavimo sąlygų aprašo projektu ir kitais su reorganizavimu susijusiais dokumentais galima susipažinti Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centre adresu Bistryčios g. 9A, Vilnius ir Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre adresu Filaretų g. 36, Vilnius nuo šio skelbimo paskelbimo dienos, darbo dienomis, nuo 9.00 val. iki 16.00 val.

Aktyviai sportuojame namuose

Nežiūrint į tai  kad  klastingasis COVID-19 vis dar sukaustęs mūsų įprastinį gyvenimą, pedagogai kartu su tėveliais stengiasi rūpintis, kad mūsų Centro vaikai, leidžiantys laiką namuose, neprarastų fizinio aktyvumo ir gyvenimo džiaugsmo, kurį suteikia aktyvus judėjimas.

Tikėkimės, kad karantinas greitai baigsis  ir mes visi galėsime nevaržomai judėti, bendrauti, aktyviai  sportuoti lauke ir sporto salėse. O kol kas, keletas  akimirkų iš nuotolinio darbo veikos namuose bei lauke.

Ilona Ivoškienė, gydomosios kūno kultūros mokytoja