LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS

2020 m. vasario 26 dieną Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centro sporto salėje įvyko l-masis “Lietuvos Mažųjų žaidynių “ 2020 pirmasis etapas, kuriame dalyvavo mūsų Centro ir Vilniaus Volungės darželio mokyklos vaikai. Renginio metu mažuosius sportininkus lydėjo gera nuotaika, linksmos atrakcijos ir sportinis azartas. Projekto organizatoriai – Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA) ir Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK).

Ilona Ivoškienė

Užgavėnės

2020 m. vasario 25 d. Centre vaikai ir pedagogai šventė Užgavėnes. Visiems susirinkus į Centro salėje vykusias kūrybines dirbtuvėles, kiekvienas vaikas galėjo pats pasigaminti sau Užgavėnių kaukę. Tuomet klausėmės lietuvių liaudies dainų, šokome, deginome Morę bei ragavome gardžių blynų. Taip pat apžiūrėjome surengtą Užgavėnių kaukių parodą, kurioje eksponuojami darbeliai, pagaminti kartu su tėveliais.

Aida Domarkienė

Puošia, šildo ir pasakoja

Šiuos kalendorinius naujus metus „Nykštukų“ grupės vaikai pradėjo dalyvaudami respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių parodoje: ,,Puošia, šildo ir pasakoja“. Paroda skirta tautodailės metams paminėti.

Parodos tikslas – siekti, kad vaikai  pažintų ir  puoselėtų tautos tradicijas, skatinti domėjimąsi savo krašto liaudies kūrybos savitumu. Vaikai nuo pat ryto stebėjo savo pirštinių raštus, kartu su auklėtojomis  bei surdopedagoge domėjosi, kokie liaudies kūrybos raštai dominuoja.

Vėliau kiekvienas vaikas, pasitelkęs savo fantaziją, kūrė įvairius raštus ant nupieštų pirštinių trafaretų. Visi vaikučiai gaus padėkos raštus, o darbeliais galima grožėtis Klaipėdos lopšelyje – darželyje „Rūta“  arba tinklapyje www.darzelisruta.lt .

Džiaugiamės, kad mūsų grupės vaikai turėjo galimybę pasidomėti lietuvių liaudies tautodaile.

Gintarė Mykolaitytė, surdopedagė