Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo atnaujinimas

Sušvelninus karantino reikalavimus, nuo 2020 m. gegužės 18 . Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu atnaujinamas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Tačiau tėveliams pageidaujant, vaikai ir toliau galės būti ugdomi nuotoliniu būdu.

Rekomenduojame šeimoms, kurių vaikai serga lėtinėmis ligomis arba gyvena su rizikos grupei priklausančiais asmenimis, ugdyti vaikus namuose.

Švietimo mokslo ir sporto ministras pabrėžia, kad visos ugdymo įstaigos, pradėdamos dirbti kontaktiniu būdu, turi laikytis sveikatos apsaugos ministro patvirtintų reikalavimų. „Išlieka ta pati esminė svarbiausia nuostata – saugoti sveikatą, saugoti gyvybes ir šitų rekomendacijų turime labai rimtai laikytis“.

Informacija dėl Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centro reorganizacijos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 22 dienos nutarimu Nr. 418 „Dėl sutikimo reorganizuoti Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centrą“ skelbiamas Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centro reorganizavimo sąlygų aprašas jungimo būdu prijungiant prie Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro.

Reorganizuojamos biudžetinės įstaigos – Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centro duomenys: teisinė forma – biudžetinė įstaiga; buveinė – Vilnius, Bistryčios g. 9A; juridinio asmens kodas 190988210; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įstaiga – Juridinių asmenų registras. Reorganizavime dalyvaujančios biudžetinės įstaigos – Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro duomenys: teisinė forma – biudžetinė įstaiga; buveinė – Vilnius, Filaretų g. 36; juridinio asmens kodas 290982710; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įstaigą – Juridinių asmenų registras.

Biudžetinė įstaiga Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centras reorganizuojamas jungimo būdu, prijungiant prie biudžetinės įstaigos Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro, kuriam nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. pereina visos reorganizuojamos įstaigos teisės ir pareigos.

Su parengtu reorganizavimo sąlygų aprašo projektu ir kitais su reorganizavimu susijusiais dokumentais galima susipažinti Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centre adresu Bistryčios g. 9A, Vilnius ir Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre adresu Filaretų g. 36, Vilnius nuo šio skelbimo paskelbimo dienos, darbo dienomis, nuo 9.00 val. iki 16.00 val.

Aktyviai sportuojame namuose

Nežiūrint į tai  kad  klastingasis COVID-19 vis dar sukaustęs mūsų įprastinį gyvenimą, pedagogai kartu su tėveliais stengiasi rūpintis, kad mūsų Centro vaikai, leidžiantys laiką namuose, neprarastų fizinio aktyvumo ir gyvenimo džiaugsmo, kurį suteikia aktyvus judėjimas.

Tikėkimės, kad karantinas greitai baigsis  ir mes visi galėsime nevaržomai judėti, bendrauti, aktyviai  sportuoti lauke ir sporto salėse. O kol kas, keletas  akimirkų iš nuotolinio darbo veikos namuose bei lauke.

Ilona Ivoškienė, gydomosios kūno kultūros mokytoja

Nuotolinis ugdymas

Nors pradėti dirbti nuotoliniu būdu Centro pedagogams buvo nemažas iššūkis, tačiau bendromis pastangomis jie įveikė šį iššūkį. Vos paskelbus karantiną Centro pedagogės tobulino savo kvalifikaciją, kad galėtų kokybiškai teikti paslaugas vaikams nuotoliniu būdu. Jos sukūrė internetinėje erdvėje grupę, kurioje dalijasi aktualia informacija apie virtualius seminarus, mokymus, konferencijas, diskutuoja ir ieško tinkamiausių metodų darbui su vaikais nuotoliniu būdu. Iššūkiu tapo tai, kad visa, darbui su vaikais reikalinga medžiaga bei priemonės liko Centre, todėl reikėjo greitai sukurti naują ugdomosios veiklos bazę. Tačiau pedagogai kūrybiškai pažvelgė į tai ir nors pasiruošimas veiklai užima daugiau laiko, nes reikia ne tik ieškoti informacijos bei medžiagos užduotėlėms, bet ir atitinkamai ją pateikti, tačiau užduotys yra įdomios. Džiugu, kad tėveliai suprato situacijos sudėtingumą ir įsitraukė į ugdymo procesą. Su jais yra nuolat bendraujama ir bendradarbiaujama, pedagogai sulaukia nuotraukėlių ir filmuotos medžiagos, kuriose veiklų akimirkos, darbelių rezultatai ir tiesiog vaizdai iš mažylių gyvenimo.

INFORMACIJA DĖL KORONAVIRUSO

Atsižvelgiant į situaciją dėl koronaviruso plitimo, Vyriausybė paskelbė karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

Karantino režimo trukmė – nuo balandžio 28 d. 00 val. iki gegužės 11 d. 24 val.

Pranešame, kad karantino laikotarpiu Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centre ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikams ugdymas nuotoliniu būdu organizuojamas naudojantis programa Messenger, adresas www.messenger.com,  arba sukuriant Facebook uždarą grupę, adresas www.facebook.com . Centro švietimo pagalbos specialistų, auklėtojų, mokytojų, vaikų tėvų bendravimo priemonės – elektroninis paštas, telefonas, Messenger, Skype ir kt.

Socialinio ugdymo skyriaus vaikams nuotolinis ugdymas ugdymas organizuojamas naudojantis programa Messenger, Skype ar kitomis nuotolinio ugdymo priemonėmis.

Grupių surdopedagogai, auklėtojai informuoja visus grupių tėvus, kad iki 2020 m. kovo 30 d. jie privalo prisijungti prie Facebook sukurtos uždaros grupės arba Messenger pokalbių programos.

https://www.smm.lt/web/lt/nuotolinis

https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos

EDUKACINIS PROJEKTAS ,,KNYGOS SAVAITĖ”

Norėdami atkreipti dėmesį į tai, kad ikimokyklinio amžiaus vaikai savo artimiausioje aplinkoje vis rečiau mato popierines knygas nusprendėme dalyvauti projekte: ,,Knygos savaitė”, kuris vyko 2020 m. kovo 2 – 6 dienomis . Projektas skirtas paminėti Europos logopedų dieną bei akcentuoti knygų reikšmę žmogaus (vaiko) gyvenime.

„Nykštukų“ grupės vaikai nekantriai laukė, kada į grupę galės atsinešti savo mėgstamiausias knygeles. Visi įdėmiai stebėjo vienas kito knygelės pristatymus ir nekantravo, kada galės pristatyti savas. Kitą dieną vaikučiai kūrė savo knygeles. Labiausiai vaikai laukė išvykų. Projekto metu vaikai aplankė dvi Vilniaus bibliotekas.

 Labai džiaugiamės ir dėkojame vaikučių tėveliams, kurie vedė veiklą Vilniaus Adomo Mickevičiaus bibliotekoje. Paskutinę dieną keliavome į šalia darželio eesančią Antakalnio  biblioteką, kur vaikams vyko integeuota veikla: ,,Mano knyga”. Tikimės, kad vaikams meilė knygoms tik padidėjo, o kelionės į bibliotekas tik dažnės.

Mūsų grupės vaikų ir kitų dalyvių renginio akimirkas galite rasti facebook sukurtoje paskyroje; ,,Knygos savaitė’ (,,Book week) nuo kovo 10 iki 27 d. ir internetiniame psl.KPKC edukacinės patirties banke.

Linkime, kad meilė knygoms neišblėstų!

Gintarė Mykolaitytė, surdopedagogė

LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS

2020 m. vasario 26 dieną Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centro sporto salėje įvyko l-masis “Lietuvos Mažųjų žaidynių “ 2020 pirmasis etapas, kuriame dalyvavo mūsų Centro ir Vilniaus Volungės darželio mokyklos vaikai. Renginio metu mažuosius sportininkus lydėjo gera nuotaika, linksmos atrakcijos ir sportinis azartas. Projekto organizatoriai – Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA) ir Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK).

Ilona Ivoškienė

Užgavėnės

2020 m. vasario 25 d. Centre vaikai ir pedagogai šventė Užgavėnes. Visiems susirinkus į Centro salėje vykusias kūrybines dirbtuvėles, kiekvienas vaikas galėjo pats pasigaminti sau Užgavėnių kaukę. Tuomet klausėmės lietuvių liaudies dainų, šokome, deginome Morę bei ragavome gardžių blynų. Taip pat apžiūrėjome surengtą Užgavėnių kaukių parodą, kurioje eksponuojami darbeliai, pagaminti kartu su tėveliais.

Aida Domarkienė

Puošia, šildo ir pasakoja

Šiuos kalendorinius naujus metus „Nykštukų“ grupės vaikai pradėjo dalyvaudami respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių parodoje: ,,Puošia, šildo ir pasakoja“. Paroda skirta tautodailės metams paminėti.

Parodos tikslas – siekti, kad vaikai  pažintų ir  puoselėtų tautos tradicijas, skatinti domėjimąsi savo krašto liaudies kūrybos savitumu. Vaikai nuo pat ryto stebėjo savo pirštinių raštus, kartu su auklėtojomis  bei surdopedagoge domėjosi, kokie liaudies kūrybos raštai dominuoja.

Vėliau kiekvienas vaikas, pasitelkęs savo fantaziją, kūrė įvairius raštus ant nupieštų pirštinių trafaretų. Visi vaikučiai gaus padėkos raštus, o darbeliais galima grožėtis Klaipėdos lopšelyje – darželyje „Rūta“  arba tinklapyje www.darzelisruta.lt .

Džiaugiamės, kad mūsų grupės vaikai turėjo galimybę pasidomėti lietuvių liaudies tautodaile.

Gintarė Mykolaitytė, surdopedagė